WAT DOEN WIJ?

  • Wij geven u een vrijblijvend gratis intake-gesprek, waarbij we met elkaar bespreken wat de problematiek is van uw kind en wat wij voor u en en uw kind kunnen betekenen.
  • Wij kunnen op uw verzoek uw kind didactisch testen, om op deze wijze een nulmeting te hebben en daaraan gekoppeld krijgt u van ons een handelingsplan, waarbij wij aangeven welke stappen wij denken te moeten nemen om uw kind op een hoger niveau te krijgen.
  • We kunnen bij uw kind ook een intelligentie-onderzoek afnemen of een dyslexie-onderzoek. Dit wordt gedaan door onze orthopedagoog.
  • Uw kind krijgt opdrachten mee, waarbij het aangeleerde thuis verder ingeoefend kan worden. Dat kunnen schriftelijke opdrachten zijn, maar ook opdrachten die thuis op de computer kunnen worden gedaan.U kunt ook bij ons een second opinion vragen t.a.v. het niveau van uw kind.
  • Voor leerlingen van groep 8 geven wij ook extra training voor de Cito-eindtoets. Dit doen wij individueel.
  • Wij streven naar een goede afstemming met de basisschool van uw kind, om op deze wijze te komen tot een goede samenwerking, waarbij duidelijk is wie, wat voor zijn rekening neemt als het gaat om de remedial teaching.
  •  Wij hebben al jaren (sinds de start van onze praktijk in 1997) een goede samenwerking met vele basisscholen opgebouwd in Lelystad, Dronten en Swifterbant.
  • Ook hebben wij ruime ervaring met leerlingen met Asperge en andere stoornissen als MCDD en AD(H)D. Ook leerlingen die in het (voortgezet) speciaal onderwijs zitten horen tot onze doelgroep.