WIE ZIJN WIJ?

  • Remedial Teaching Flevoland is een praktijk voor leerlingen van de basisschool en voortgezet onderwijs, die speciale aandacht nodig hebben voor een bepaald vakgebied. Dat kan zijn voor taal en rekenen voor basisschoolleerlingen, maar ook voor Frans, Duits, wiskunde, economie en vele andere vakken die in het voorgezet onderwijs gegeven worden. De leerlingen van het voortgezet onderwijs vallen veelal onder Het Huiswerkhuis of onder Het Begeleidingshuis.
  • Wij zijn 1 januari 1997 officieel gestart, aanvankelijk vanuit huis, maar door de gestage groei door het geven van bijles door de afdeling  Remedial Teaching Flevoland en de huiswerkbegeleiding van Het Huiswerkhuis, hebben wij per 1 januari 2012 ons nieuwe pand betrokken aan de Zoom 10-22.
  • Wij werken met een vaste groep van vijf remedial teacher, die brede ervaring hebben binnen het basisonderwijs van groep 3 t/m groep 8.
  • Wij hebben uitgebreide expertise op het gebied van dyslexie en dyscalculie en andere taal- en rekenachterstanden.
  • Verder hebben wij expertise in leerlingen met gedragsproblemen en andere stoornissen en hebben wij ervaring met leerlingen uit het speciaal onderwijs.
  • Wij zijn een praktijk met een huiselijk sfeer, waar kinderen zich snel thuisvoelen, wat uiteraard een voorwaarde is om optimaal te kunnen funtioneren.
  • Kinderen die bij ons komen, moeten een extra inspanning leveren. Wij houden echter heel goed rekening met de draagkracht van uw kind want daarin moet een balans zitten.. Uw kind moet ook tijd houden om heerlijk te kunnen spelen.
  •  Wij hechten er veel belang aan om een goede samenwerking met de basisschool van uw kind te hebben en daarbij goede afspraken met de leerkrachten en de interne begeleider(s) te maken.
  • U kunt met ons een geheel vrijblijvende en kostenloze intake afspraak maken.